Младежка арт мрежа ще свързва талантливи младежи от България и Сърбия

Младежка арт мрежа ще свързва талантливи младежи от България и Сърбия

От 1 март започва набиране на младежи за участие в творчески лагери по проект „Младежка арт мрежа“, подкрепен по Програма за трансгранично сътрудничество
Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г.“. Партньори по проекта са Народно читалище „Развитие – 1893“, гр. Белоградчик, Република България и Дом на културата, гр. Княжевац, Република Сърбия, а
неговата основна цел е да създаде среда за развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора от трансграничния регион Видин- Зайчар. За да се случи това е планирано организирането и провеждането на младежки лагери в шест творчески направления: избразително изкуство, творческо писане, музика, танц, театър и фотография. Всеки от лагерите ще продължи 6 дни и ще завърши с „Вечер на талантите“, по време
на която младежите ще представят своите постижения пред местните общности в Княжевац и Белоградчик. Всеки от лагерите ще бъде ръководен от един сръбски и един български ментор.
За да се включат в творческите лагери младежите трябва да са на възраст от 16 до 29 години, да проявяват интерес в съответното творческо направление и да имат постоянен или настоящ адрес в област Видин, България или съответно в област Зайчар, Сърбия. Ако младежът няма навършени 18 години ще е необходимо декларирано родителско съгласие. Повече информация за проекта, както и условията и документите за кандидатстване за участие в млдежките лагери могат да бъдат разгледани на фейсбук страницата на проекта: Младежка арт мрежа
(https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-110299684378299)
След приключване на лагерите, младежите – участници заедно със своите ментори ще имат възможност да се включат във форум, посветен на развитието на младежкото предприемачество в
областта на културата и творческите индустрии. Освен това те ще имат възможност да се включат и да демонстрират своите способности в рамките на Международния фестивал на младежката
култура, който се провежда повече от 50 години в сръбския град Княжевац, с подкрепата на:
Project CB007.2.22.231 “Youth art network” The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme
Министерството на културата на Република Сърбия. По този начин младежите ще представят уменията и знанията, които са придобили в рамките на проекта, както и ще популяризират създадената Младежка арт мрежа.

Вашият коментар