Читалищaта ще работят в мрежа за развитието на област Видин

Читалищaта ще работят в мрежа за развитието на област Видин

На 15 юни 2020 г. в Летния театър на крепостта „Баба Вида“ се проведе областна среща за учредяване на Читалищна мрежа за устойчиво развитие на област Видин. Срещата се организира в рамките на проект, изпълняван от Сдружение „Видински фонд „Читалища“ и подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е да се насърчи сътрудничеството между читалищата и да се създаде работеща областна мрежа за обмен на информация, знания и опит. На срещата в Летния театър присъстваха представители на 54 читалища от цялата област. Те бяха поздравени от г-жа Силвия Стрезова, главен секретар на Областна адмиснистрация – Видин и от Десислава Иванова, директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“. Поздравителен адрес към участниците в срещата изпрати и кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков. Всички присъстващи подписаха акт за учредяване на новата мрежа, а в последствие приеха Правилник за дейността и Етичен кодекс, които са нейни основополагащи документи. Първите действия на мрежата ще са свързани с популяризиране на дейността на читалищата и повишаване на капацитета на читалищните работници. Предстои провеждането на специална обучителна програма в шест модула, както и изграждане на информационен портал на читалищата от областта. В края на срещата участниците изненадаха Славена Петрова с огромен букет, защото се оказа че рожденият ден на новата мрежа съвпада с рождения ден на г-жа Петрова.

Текст, снимки и друга медия