От руното до плъстения килим

От руното до плъстения килим

 „Занаятчийница „От руното до плъстения килим“ – възраждане на един древен занаят“  така се нарича новият проект на Видински фонд „Читалища“ в партньорство с Регионален исторически музей – Видин. Проектът е подкрепен по Програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културното наследство“ на Национален фонд „Култура“. Плъстенето като занаят отмира през 50-те г. на ХХ век. Днес само една майсторка-занаятчийка във Видинско изработва сувенири, използвайки архаичната техника. Проектът има амбицията да допринесе за спасяването от изчезване на този древен занаят. За тази цел ще бъде извършено теренно проучване за съществуващи образци на „плъстене“ в рамките на област Видин. В музей „Кръстата казарма“ ще бъде създадено пространство за учене чрез преживяване, което ще се използва за кръжочни занимания по плъстене за 15 деца и младежи. Други 300 деца и младежи ще имат възможност да се запознаят отблизо с този древен и почти изчезнал занаят. В занаятчийница ще могат да се представят демонстрации, интерактивни беседи, както и да се прилагат други иновативни подходи за привличане максимално широк интерес от страна на гражданите и туристите на Видин. Ще бъдат организирани две изложби – едната с плъсти от фонда на РИМ – Видин, а другата с резултатите от работата на децата и младежите в учебната занаятчийница. В резултат от проекта ще се популяризира локалното културно наследство и ще се акцентира върху необходимостта от целенасочени, съвместни усилия за неговото съхраняване и трансмисия. Ще се запълни една съществена празнота в експонирането на занаятите от Видинския край. Чрез учебно-образователен процес и поредица от събития ще бъде опознат и възроден един уникален домашен занаят и ще се съхрани вековен опит, който ще се предаде на бъдещите поколения.